Sharjah

地址

​901 Al Durrah Towers
PO Box 30681
Al Majaz, Sharjah
UAE

电子邮件地址

rahim@thahabi.ae

电话

+97 1 6 556 8301

网址

http://www.thahabi.ae