ESTANE® SKN TPU

ESTANE® SKN 热塑性聚氨酯(TPU) 是一种抗光晕、高透明度 热塑性聚氨酯(TPU) ,是聚合物加工商及电子配件和元件模塑商的理想选择。

详细了解 ESTANE® SKN TPU 

产品名称 硬度 美洲 亚洲 EMEAI 技术数据表
ESTANE SKN 70E EXP 70A 索取
ESTANE SKN 75C0 77A 英文
ESTANE SKN 85C0 85A 英文
ESTANE SKN 95C5 96A 英文
ESTANE SKN 95C6 KR 95A 英文
ESTANE SKN 95E1 95A 英文
ESTANE SKN 98C1 98A 英文

联系我们

+1 216-447-5000

给我们发送电子邮件

产品应用咨询

查找您的解决方案

产品搜索器