Pellethane®热塑性聚氨酯

Pellethane®热塑性聚氨酯(TPU)可为医疗和保健产品提供一系列特性。 此类医用级聚合物以其柔韧性和具有的多种硬度而著称,可提供芳香族聚醚和聚酯产品。 Pellethane热塑性聚氨酯是制造多种医疗设备的理想材料,包括各种输液管、导管以及其他短期使用的设备。 

产品名称 硬度 安全数据表 可提供的地区  技术数据表
芳香族聚醚热塑性聚氨酯
2363-55DE 55D SDS 全球 Pellethane 2363 系列
2363-55D 55D SDS 全球
2363-65D 64D SDS 全球
2363-75D 75D SDS 全球
2363-80AE 83A SDS 全球
2363-80A 80A SDS 全球
2363-90AE 90A SDS 全球
2363-90A 90A SDS 全球
5863-80A 80A SDS   (已停产)
5863-82AE-R1 82A SDS   (已停产)
5863-85A-R1 85A SDS 全球 Pellethane 5863-85A-R1
5863-87A-R1 87A SDS 全球 Pellethane 5863-87A-R1
5863-90A 90A SDS   (已停产)
5863-91A 91A SDS   (已停产)
8663-85A 85A SDS 亚太地区 Pellethane 8663 系列
8663-95A 90A SDS 亚太地区
8663-55D 51D SDS 亚太地区
8663-85A-B20 86A SDS 亚太地区 Pellethane 8663-85A-B20
产品名称 硬度 安全数据表 技术数据表
芳香族聚酯型热塑性聚氨酯
58092 NAT 027  95A SDS Pellethane 58092 NAT 027
5855-70D-WF 70D SDS Pellethane 5855-70D-WF
5855-92A 92A SDS Pellethane 5855-92A